Nginx


Чернетка! Стаття не завершена...

Обмеження доcтупу до сторінки сайту

Створити пароль:

$ printf "${username}:`openssl passwd -apr1`\n" >> .htpasswd

Перевіряємо зміст файлу: має бути формат username : hash (імена користувачів зберігаються як є, а паролі шифруються). Більш докладно про формат і можливості – див. Модуль ngx_http_auth_basic_module

Внести зміни в конфігураційний файл web-сервера:

# /etc/nginx/site-enable/my-server.conf

...
server {
  ...
  location /hidden_dir {
    auth_basic "Restricted";
    auth_basic_user_file /path/to/.htpasswd;
    ...
  }
}
...

Перезавантажити сервер

$ sudo /etc/init.d/nginx reload

Let’s Encrypt SSL/TLS Certificates

sudo apt install snapd
sudo snap install core; sudo snap refresh core
sudo snap install --classic certbot
sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot
sudo snap set certbot trust-plugin-with-root=ok
sudo certbot --nginx
sudo certbot renew --dry-run

Fancy Index