Конвертація файлів


Чернетка! Стаття не завершена...

HTML to PDF :: google-chrome

Конвертація html-файлів з сss-стилями потребує від програмного забезпечення наявності browser engine, який, власне, і повинен рендерити сторінку, а вже потім відправляти її на друк/конвертацію.

Друк html-сторінки засобами браузера google-chrome в headless режимі (як локального файлу так і url з мережі):

$ google-chrome --headless  --print-to-pdf=file.pdf  https://user:password@site.org/page.html

На момент написання статті (google-chrome v106 / ubuntu), під час друку не виконувалось перенесення рисунків на нові сторінки. Тобто один великий рисунок розділявся на частини, кожна з яких розміщувалась на власній сторінці в pdf

HTML to PDF :: wkhtmltopdf

Дана програма для ренедеру html-сторінки використовує QT Webkit.

$ wkhtmltopdf --username "user" --password "password" https://site.org/page.htm  file.pdf

Markdown to PDF :: Pandoc

$ sudo apt install pandoc texlive-xetex fonts-cmu
$ sudo apt-get install texlive-lang-all